PSIHOLOG GABRIELA MARIANITA MANEA Cabinet Individual de Psihoterapie

By: Gabriela Manea | March 22, 2017

Your content goes here...

Noţiunea de proiecţie a fost lansată în Psihologie de Freud în
1894 în lucrarea «Psihonevrozele de apărare». El utilizează proiecţia
pentru  a  explica  diferite  tulburări  psihopatologice  ca  fobiile  sau
paranoia din perspectivă psihanalitică, afirmând că proiecţia este «o
operaţie prin care subiectul expulzează din sine şi localizează în altul
anumite  calităţi,  sentimente  şi  dorinţe  chiar  obiecte  pe  care  nu  le
cunoaşte sau le refuză în sine însuşi».
Definiţia proiecţiei: este tendinţa oamenilor de a fi influenţaţi
de trebuinţele, emoţiile şi structura lor psihologică de ansamblu
în  interpretarea  realităţii,  ori  de  câte  ori  câmpul  perceptiv
prezintă o anumită ambiguitate.
Problematica  proiecţiei  necesită  discutarea  relaţiilor  cu
conceptul  de  transfer,  cu  cel  de  identificare  şi  cu  cel  de
mecanism de apărare.
1. proiecţie-transfer:  subiectul  arată  prin  atitudinea  sa
faptul că asimilează o persoană cu o alta.
2. proiecţie-identificare:  subiectul  se  asimilează  altor
persoane sau asimilează în sine obiecte externe
3. proiecţia ca mecanism de apărare: în paranoia, în fobie,
în  gelozia  proiectivă  care  este  diferită  de  gelozia
normală sau delirul de gelozie paranoic.
Aspecte legate de modul  cum se manifestă  proiecţia în viaţa
noastră:
1. În sfera relaţiile interpersonale – referitor la relaţii de familie, de
cuplu,  prietenie,  medic-pacient  sau  relaţia  profesor-student.  Orice
întâlnire  intersubiectivă  cu  celălalt,  mai  ales  dacă  e  încărcată
emoţional, activează  mecanismul proiecţiei; fenomenul cel mai simplu
apare atunci când te îndrăgosteşti - proiectezi asupra celuilalt anumite
însuşiri  idealizate  care formează  un fel  de halou  în jurul  persoanei
iubite  (alegere narcisică  a  obiectului  în funcţie  de propriile  noastre
atribute  acordate  eronat  celuilalt);  îl  alegem pe  celalalt;  alegerea
depinde  de  relaţia  cu  proprii  părinţi;  Exemplu:  un  băiat  cu  mama
dominantă va avea ca surogat  al  mamei  o soţie dominatoare după
schema copil-părinte. Alt exemplu, medicul este investit cu o aură de
vindecător,  figura  lui  căpătând toate  calităţile de omnipotenţă  care
derivă din anxietatea şi sentimentul de neajutorare al pacientului. Tot
în  relaţiile  de  cuplu  –  gelozia  –  adesea  devii  gelos  pe  partener
atribuindu-i intenţii infidele atunci când tu însuţi în fondul tău interior ai
aceste tendinţe.

2. În  afară  de  relaţiile  interpersonale,  un  alt  domeniu  unde  se
manifestă proiecţia este alegerea meseriei, a vocaţiei. Oamenii îşi
aleg o anumită  profesie proiectând asupra ei  tendinţe personale pe
care  spera  să  le  fructifice  sau  măcar  să  le  socializeze  în  rolul
profesional respectiv. Ce meserii îşi aleg cei cu tendinţe agresive dacă
nu militari de carieră, criminalişti, măcelari, chirurgi, critici de artă.
La profesori apare tendinta de a domina.


3. Boala sau tulburarea mentală:
a) Delirul  paranoicului.  Ideea  delirantă  constituie  o
componentă  foarte  solidă,  iraţională,  impenetrabilă  la
argumente şi  foarte încărcată afectiv la care subiectul aderă
cu toată fiinţa  lui;  exemplu:  mă simt  urmărit  de securitate
(întâmplările reale sunt distorsionate  pentru a urmări  ideea
delirului).
b) Fobia.  O teamă cu un obiect  bine precizat.  Exemplu: Micul
Hans şi fobia lui faţă de cal şi cocoş; copilul transferă imaginea
despre tată asupra animalului. În lucrarea Cazul preşedintelui
Schreber,  Freud  descrie  istoria  unui  pacient  paranoid  cu
tendinţe  homosexuale  latente  (adică  nerecunoscute
conştient),  care se teme să nu fie abuzat  de medicul  său.
Pacientul  nu  făcea  decât  să  proiecteze  asupra  medicului
propriile dorinţe homosexuale, pe care nu voia sau nu putea
să le accepte ca fiind ale sale. 


4.  La nivel macrosocial
Proiecţia este unul dintre mecanismele de bază care face posibilă
manipularea  oamenilor  şi  transformarea  lor  în  mase  de  manevre
politice oportuniste.
a)  Fenomenul “tapului ispăşitor” în colectivităţi,  grupuri.  Atunci
când  într-un  grup  lucrurile  merg  prost,  vina  este  proiectată
asupra unei victime sau asupra unui subgrup victimă. Vina este
proiectată  alteori  asupra  unui  grup  rival.  Ex.  Ţările  care  se
invecinează.
b) Proiecţia este responsabilă de formarea miturilor, legendelor,
credinţelor.  Ex. În mitologie apar fiinţe foarte umanizante, bune
sau rele; fenomene de neînţeles, ameninţătoare, sunt umanizate
pentru  a  le  putea  înţelege;  asupra  demonilor  se  proiectează
atribute negative, iar asupra zeilor atribute pozitive.

Comments:

Huni

Posted on : December 26, 2018

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. <br />
<br />
<a href="http://2software.net/download-application-zalo-for-pc-32">zalo download</a>
<a></a>


Zushikatochi

Posted on : December 08, 2018

Thanks for sharing. share good information. <a
href="https://scoreheromod.info/apk/">Score hero mod</a>
<a href="https://trafficridermod.pro/apk/">Traffic rider mod apk</a>
<a href="https://vectormod.xyz/apk/">Vector mod </a>
<br />


kikado

Posted on : November 26, 2018

That&#39;s reall an amazing post. Thanks for letting us know about it.<br />
<a href="http://123typinggames.com/typing-games-with-cars/">typing games
with goat</a>


James Hilton

Posted on : July 11, 2018

Role playing games is so much fun, any recommendations?. I played
Witcher 3, dragon age and I loved them so much. the writer didn&#39;t
give us so much choices so I need <a href="https://topamericanwriters.com/dissertationteam-com-review/">https://topamericanwriters.com/dissertationteam-com-review/</a>
help with links from 10 dollar games.Thanks for sharing this article.


Ibsen

Posted on : July 04, 2018

you have shared very useful information <a
href="http://www.coad.com/">Hall of Fame</a>


Post a Comment